Vigtig info

Den 1. august 2017 forfalder medlemskontingentet for hele sæsonen  17/18
– det vil sige 500,- kr. for medlemmer
og kr. 300,- for støttemedlemmer.

De bedste hilsener THALIA
P.b.v. - Bente
Trankær Vænge 170, 8310 Tranbjerg

Tlf. 2616 7105  -  e-mail:  bentebak894@gmail.com
Nykredit Bank – reg. nr. 8113 – konto nr. 38 49 645
 
-----------------------------------------------------------------
 
DER PLANLÆGGES TUR TIL ALRØ 
 
 

Arrangementskalender

SÆSON 17/18
 
Mandag den 26. marts 2018
Mandag den 9. april 2018
Aabyhøj Amatør Teater
 
Onsdag den 2. maj 2018
Scala ”Lav sol”

Tirsdag den 22. maj 2018
Scala ”Biedermann og brandstifterne”
 
Mandag den 11. juni 2018
Sommerfrokost på Kohalen

Billetbestilling hos Bente
tlf. 2616 7105 
bentebak894@gmail.com
 

Turen til DKT